RAUH!

Personvernerklæring

Vi går inn for å forstå behovene til brukerne av tjenestene våre, og derfor samler vi inn opplysninger om brukerne, som for eksempel opplysninger om hvordan de opptrer i nettjenesten. Nettjenesten er åpen for alle, og bruken av siden krever ingen registrering. Siden kan også ha en egen del som krever pålogging.

 

I denne personvernerklæringen forteller vi om hvilke personopplysninger vi kan samle inn om deg når du bruker tjenestene våre eller kontakter oss via nettjenesten (heretter «Tjenesten»). Vi forteller også om hvilke formål vi eventuelt kan bruke disse opplysningene til.

 

Når du bruker Tjenesten vår, godkjenner du at vi bruker opplysningene dine i samsvar med denne personvernerklæringen. Vi kan utføre endringer i denne personvernerklæringen ved å publisere en ny versjon av den på nettet. Dersom du fortsetter å bruke nettsiden og andre relaterte tjenester etter at vi har publisert en ny versjon, anser vi deg for å ha godkjent de nye vilkårene.

 

Innsamling av data

Vi samler inn følgende opplysninger i registeret:

- IP-adresse

- Program- og terminalopplysninger

- Opplysninger som samles inn via informasjonskapslene

- Andre opplysinger som samles inn med kundens samtykke

 

Opplysninger vi samler inn om nettjenesten vår

Vi lagrer opplysninger du selv har oppgitt i Tjenesten via kontaktskjemaet i registeret vårt. Dersom man ønsker et svar på tilbakemeldinger man sender inn via et kontaktskjema eller per e-post, må disse utstyres med kontaktopplysninger.Meldinger som sendes via et kontaktskjema blir lagret i Tjenesten.

 

Når man sender inn tilbakemeldninger som inneholder personopplysninger, må man være oppmerksom på at kontaktskjemaer eller e-postmeldinger sendt uten beskyttelse har lav sikkerhet, og at man i disse tilfellene ikke kan garantere for konfidensialitet og datasikkerhet. Dette bør man være spesielt oppmerksom på når det gjelder opplysninger som er sensitive med tanke på personvern.

 

Registerets bruksformål

Registeret brukes i samsvar med finsk lov om personvern (dataskyddslag) til behandling og utvikling av kundeforhold, samt til gjennomføring, uvikling og vedlikehold av Tjenesten. Vi kan også bruke registeret til informering om tjenestene våre samt til faktureringsformål.I forbindelsen med innsamlingen av personopplysninger kan vi også sende deg målrettede markedsførings- og kundemeldninger. Dersom du ikke ønsker å motta disse meldningene, kan du når som helst gi beskjed om dette til registereieren.

 

Utlevering av opplysninger

Aristo Oy verken selger, bytter eller overfører opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg til utenforstående. Dette gjelder likevel ikke pålitelige tredjeparter som hjelper oss med vedlikehold av nettsiden og gjennomføringen av virksomheten. Disse tredjepartene må også holde opplysningene konfidensielt. Vi tror at det er nødvendig å dele opplysningene når formålet er å undersøke, hindre eller ellers håndtere ulovlig virksomhet, mistanke om svindel, eller i situasjoner som kan true en persons fysiske sikkerhet, brudd på våre brukervilkår, samt andre situasjoner hvor loven krever dette.

 

Blir opplysningene mine gitt videre utenfor EU?

I utgangspunktet blir ikke personopplysningene gitt videre utenfor EU. En eventuell utlevering utenfor EU gjelder kun situasjoner hvor serverne til systemene vi bruker befinner seg utenfor EU. Dersom dette er tilfelle, sørger vi for at behandlingen, overføringen og lagringen av opplysningene dine gjennomføres i samsvar med loven samt under tilstrekkelige beskyttelse.

 

Hvor lenge lagres personopplysningene mine?

Vi oppbevarer ikke personopplysningene dine lengre det som er nødvendig med tanke på bruksformålet eller det som kreves i en avtale eller i loven. Avhengig av bruksformålet og situasjonen ellers kan lagringstiden for personopplysningene likevel variere. Vanligvis fjerner vi personopplysningene fra systemet når en avtale opphører. Vi går også inn for å oppdatere opplysningene dine regelmessig.

 

Beskyttelse av registeret

Registeret er beskyttet mot bruk av utenforstående, og bruken av registeret er også beskyttet med personlige brukernavn og passord. Brukerne har taushetsplikt. Det er kun ansatte i Aristo Oy som har tilgang til registeret. Alle de ansatte har inngått avtale om taushetsplikt.

 

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små identifikatorer som lagrer seg på de besøkendes pc/terminal når de besøker nettsiden. Tjenesten benytter informasjonskapsler for at tjenesten skal være så brukervennlig og av så høy kvalitet som mulig.

 

Når det gjelder bruken av tjenesten, kan vi samle inn statistiske opplysninger om antall besøkende, hvilken side brukeren har kommet inn på siden fra, hvilken side brukeren går videre til, eller andre tilsvarende opplysninger. Tjenesten kan benytte Google Analytics til innsamlingen av statistiske opplysninger. Google kan gi opplysningene videre til en tredjepart dersom loven krever dette. Du kan lese om Googles personvernpraksis på adressen http://www.google.fi/policies/privacy/

 

Ved å bruke tjenesten vår samtykker brukeren i at opplysningene som er nevnt i vilkårene foran gis til Googles bruk. Dersom du ikke ønsker at Tjenesten skal samle inn opplysninger ved hjelp av informasjonskapsler, kan du forby informasjonskapslene i nettleserens innstillinger. De fleste nettlesere tillater at man forbyr bruk av informasjonskapsler. Dersom man forbyr bruk av informasjonskapsler, kan dette påvirke funksjonen av tjenesten, og vi kan ikke garantere at Tjenesten fungerer feilfritt dersom man ikke godkjenner informasjonskapsler.

 

Plugins for sosiale medier

Tjenesten kan ha lenker eller koblinger til en tredjeparts nettside samt plugins til sosiale medier (f.eks. Youtube, Vimeo, AddThis, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn). Bruk av plugins til sosiale medier kan sende identifiserende opplysninger til tjenesteyteren av det sosiale mediet det gjelder. Når du åpner en plugin, kan du tillate at informasjonskapslene på nettsiden til en tredjepart lagrer seg på datamaskinen din, og dersom du er logget inn på et av tjenesteyterens sosiale medier, kan de som administrerer informasjonskapslene følge med på bruken av siden. Når det gjelder tjenester som tilbys eller program som formidles av en tredjepart i Tjenesten, er det tredjepartens brukervilkår som gjelder. Vedlikeholderen av Tjenesten har ikke bestemmelsesrett over slike tredjeparters nettsider, og vedlikeholderen av Tjenesten er heller ikke ansvarlig for noe materiale som publiseres på disse sidene samt for bruken av dette.

 

Den besøkendes rettigheter

Ifølge loven om personvern har den besøkende rett til innsyn i egne opplysninger samt til å kreve at gale opplysninger korrigeres i registeret. Anmodninger om innsyn og korrigeringer må sendes skriftlig og signert til personen som er nevnt i denne personvernsforklaringen som ansvarlig for ting knyttet til registeret. De besøkende har også rett til å forby Aristo Oy å bruke deres opplysninger til direkte markedsføring, fjernsalg eller meningsmålinger, ved å melde ifra om dette til den personen som tar seg av ting knyttet til registre i Aristo Oy.

 

Opplysninger om registeret

Registerets navn: Aristo Oys kunderegister

Registereier: Aristo Oy, Hämeentie 168, 32200 Loimaa, Finland

Kontaktperson for ting knyttet til registeret:Risto Pelkonen, risto.pelkonen@aristo.fi

 

Endringer i personvernerklæringen

Vi oppdaterer endringer i personvernerklæringen i nettjenesten vår. 

Personvernerklæringen oppdatert den 16.03.2018